Stub Stabilnosti i Uspjeha

ZEKAT je farz, neupitna obaveza, svakog punoljetnog, umno zdravog, slobodnog muslimana čija imovina dostiže ili prelazi vrijednost nisaba.

Obaveza zekata utemeljena je na brojnim ajetima iz Kur’ana i hadisima Muhammeda, alejhi-s-selam.

Zekat je Islamski šart, treći stub islama, po važnosti odmah nakon namaza. U dvadeset i osam ajeta u Kur’anu zekat se navodi kao obaveza, zajedno s namazom.

Na osnovu Kur’anskih ajeta i hadisa Muhammeda, alejhi-s-selam, može se ustvrditi da:

Zekat je najbolji način čišćenja imovine muslimana.

Zekatom se osigurava i štiti imovina muslimana, davaoca zekata, kao što se štiti i cjelokupna zajednica od raznoraznih nepogoda i nesreća.

Zekatom se unapređuje imovina muslimana i stvaraju se pretpostavke za njeno uvećavanje.

Zekat je jedna od najboljih investicija muslimana i preduvjeta za povećanje bereketa njega i njegove porodice.

Zekatom se potvrđuje vjera i pripadnost zajednici muslimana.

Za propisno izvršavanje obaveze davanja zekata, slijedi odgovarajuća nagrada kako na ovom tako i na budućem Svijetu.

Negiranje zekata kao obaveze izvodi iz vjere, a neizvršavanje obaveze davanja zekata, od strane onoga ko ga je dužan dati, za posljedicu ima umanjenje bereketa, propadanje imetka, duševni nemir i žestoku kaznu kako na ovom tako i na budućem Svijetu.

Zekat se obračunava i daje na: Zlato, srebro, novac, trgovačku robu i poslovanje, dionice, pozajmice, godišnja primanja, državne obveznice, vrijednosne papire, osiguranja koja uključuju štednju (tekaful), prihode od iznajmljivanja i prodaje nekretnina, poljoprivredne proizvode, minerale, rude i stoku.

Bejtu-l-mal

Zekat i sadekatu-l-fitr daje se u Fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH iz kojeg se finansiraju medrese i islamski fakulteti koji djeluju u okviru IZ u BiH i druge obrazovne i kulturno-obrazovne ustanove, vjersko-prosvjetne aktivnosti IZ u BiH, razvoj mektebske nastave, mediji IZ u BiH, podrška povrataku, porodicama šehida, siromašnim, stipendije za studente i drugi projekti.

Dio projekata finansiranih iz Fonda Bejtu-l-mal u 2017. godini:

 • Stipendiranje studenata i učenika
 • Projekti razvoja povratničkih područja
 • Direktna finansijska pomoć za najugroženije kategorije stanovništva
 • Pomoć za osobe koje je zadesila nesreća i prirodna nepogoda
 • Projekti za mlade
 • Program pomoći porodicama sa većim brojem djece
 • Programi podjele paketa i podrška projektima za djecu školskog uzrasta
 • Ramazanski paketi za siromašne i ugrožene
 • Pomoć u hrani i odjevnim predmetima za siromašne i ugrožene
 • Program pomoći starijim osobama
 • Podrška ustanovama koje brinu o socijalno-osjetljivim kategorijama stanovništva
 • Podrška i finansiranje opće-korisnih projekata za društvo.

Sadekatu-l-fitr

je vadžib, obaveza muslimana, a označava davanje određenog iznosa iz svog imetka kako bi se, primarno, davalac-postač očistio od mogućih počinjenih manjih grešaka u toku posta.

<1--

Ove godine visina sadekatu-l-fitra za SAD iznosi:

 • $20 USD za prvu kategoriju davalaca
 • $15 USD za drugu kategoriju davalaca
 • $10 USD za treću kategoriju davalaca.
-->

IZNOS FIDJE je istovjetan iznosima sadekatu-l-fitra, jer iznosi vrijednost jednodnevne hrane osobe koja daje fidju.

Zekat i sadekatu-l-fitr se može uplatiti u svim džematima ili putem transakcijskih računa.

Više informacija o značaju, obračunu i raspodjeli zekata možete saznati putem web stranice i zekat kalkulatora:

Više informacija o značaju, obračunu i raspodjeli zekata možete saznati putem web stranice i zekat kalkulatora: • BHCC
 • 312 Fisher Road
 • Rochester, NY 14624

 •  Phone: 585.406.9250
 •  Email: Send EmailBHCC

 • 312 Fisher Road
 • Rochester, NY 14624

 •  Phone: 585.406.9250
 •  Email: Send Email